Bertiny lázně Třeboň -
Rozšíření ubytovacích kapacit a wellness služeb / projekt 2009 /

Místo: Třeboň
Investor: Město Třeboň
Náklady: 75.000.000,- Kč vč. DPH
Plocha: 580 m2

Bertiny lázně v Třeboni, nacházející se poblíž historického centra města, jsou významnou stavbou českého lázeňství. Jejich majitel se rozhodl pro rozšíření ubytovacích kapacit a doplnění wellness služeb, které již v současném stavu nevyhovovaly potřebám lázeňského provozu. Projekt počítal s úpravou stávajícího objektu s vnitřním nádvořím, který je částí hlavní zástavby areálu lázní a má tvar podkovy. Bylo počítáno s třípodlažní vestavbou ve vnitřním dvoře, sloužící pro rozšířený provoz kuchyně a pro provoz balneo. Současně měla být provedena nástavba na stávajícím objektu v úrovni třetího nadzemního podlaží.Mělo dojít také k úpravám vnitřního propojení na okolní provozy a napojení inženýrských sítí. Návrh počítal s rozšířením ubytovacích kapacit celkem o 43 lůžek v jednolůžkových či dvoulůžkových pokojích a apartmánech.

Stavební úpravy byly navrženy tak, aby došlo k zachování stávajícího vjezdu do dvora pro zásobování kuchyně i lázeňské části. Současná přízemní zástavba dvora, stávající schodiště a výtah v přiléhajícím hlavním objektu měly být naproti tomu přeřešeny. Vertikální propojení v rámci objektu mělo zajišťovat nové schodiště a prosklený reprezentativní výtah přes všechna podlaží. Další podružné schodiště mělo sloužit jako požární úniková cesta. V rámci stavebních úprav bylo počítáno taktéž s vytvořením samostatného výtahu a schodiště pro personál.

V prvním nadzemním podlaží měl být stávající dvůr nově využit pro rozvoj kuchyně a rozšíření balneo a wellness služeb, včetně souvisejícího hygienického zázemí. Ve druhém nadzemním podlaží se měla nově rozprostírat jídelna pro 150 lázeňských hostů s možností dalšího využití jako sál. Mělo zde být taktéž umístěno zázemí pro výdej jídel, tlumočnické a režijní kabiny a sklady,nacházející se v obvodovém prstenci. Zmiňovaný sál měl disponovat nadstandardní světlou výškou a měl být prosvětlen stropními světlíky. V nástavbě na stávajícím objektu ve třetím nadzemním podlaží měly dále vzniknout jednotlivé jednolůžkové či dvoulůžkové pokoje a apartmány, přístupné vnitřní chodbou, napojenou na všechna schodiště a výtahy. Každý pokoj měl mít předsíň, koupelnu a samostatný venkovní balkon. Jeden apartmán měl být nadstandardně vybaven. Ve třetím nadzemním podlaží byly dále umístěny související prostory, jakými jsou sklady špinavého a čistého prádla, šatna pokojských a úklidová komora. Nad hlavním schodištěm a v prostorech dojezdu obou výtahů byla v úrovni čtvrtého nadzemního podlaží vytvořena prosklená eliptická nástavba jako prostor pro relaxaci a radost z výhledu do krajiny mokrých luk a na historické střechy Třeboně. Pro klienty zde bylo opět přístupné hygienické zázemí a související provozy.