CandyBox foto studio / projekt 2011 /

Místo: Jindřichův Hradec
Investor: Limon fresh koncept s.r.o. - Jean Marie Quyon
Náklady: 30.000.000,- Kč vč. DPH
Plocha: 1 078 m2

Na svažitém pozemku, nacházejícím se v těsném sousedství nábřežní komunikace nedaleko centra Jindřichova Hradce, mělo vzniknout nové foto studio se všemi potřebnými provozy, které by umožňovalo kreativní práci a současně by v nejvyšším podlaží nabízelo i místo pro odpočinek. Z objektu měl být prosklenou fasádou, situovanou směrem k vodní hladině, umožněn úchvatný pohled na rybník Vajgar, k němuž se celý pozemek svažuje.

Samotný objekt foto studia byl navržen tak, aby svou koncepcí optimálně korespondoval s okolním terénem. Návrh počítal s třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím, přičemž poslední podlaží je navrženo pouze v části půdorysu. V pravé části objektu byl přes dvě podlaží (suterén a přízemí objektu) navržen fotoateliér. V levé části pak bylo počítáno s provozními místnostmi. Obvodový plášť byl navržen jako lehký skládaný, případně jako pohledový ze železobetonu.