Dostavba a rozšíření lázní Berta v Třeboni / projekt 2012 /

Místo: Třeboň
Investor: Město Třeboň
Náklady: 59.021.000,- Kč vč. DPH
Plocha: 1395 m2

Plánovaný projekt dostavby a rozšíření lázeňské infrastruktury a relaxačních kapacit lázní Berta z roku 2012 počítal se zřízením nových prostor pro vodoléčbu,podvodní masáže, perličkové lázně horních a dolních končetin, plynových injekcí,parafinových zábalů,laseru, či maséren a nového plaveckého bazénu s příslušenstvím.Plocha určená k výstavbě se nacházela v areálu třeboňských Bertiných lázní, poblíž historického centra města. Jednalo se o prostor navazující ze severní strany na historický objekt Bertiných lázní.

Návrh počítal s vybudováním přízemního objektu vestavěného mezi stávajících provozy lázní, nad nímž je v patře umístěn bazén se zastropením z lepených dřevěných vazníků, doplněných výztužnými ocelovými konstrukcemi.Ve dně bazénu byla navržena prosklená kruhová část. Ta měla, společně s prosklením ve střešním plášti,prosvětlovat přirozeným světlem bazénové prostory i prostory chodby v přízemí pod bazénem.

Zastřešení vestavby bylo koncipováno tak, aby došlo v nejvyšší možné míře k potlačení nově budované hmoty. Střechy přízemní části a bazénové haly byly navrženy jako ozeleněné. Na ploché střeše přízemní části byly navrženy terénní úpravy a ve střešním plášti byly umístěny světlíky pro osvětlení prostor lázeňského provozu.Před objektem bylo počítáno s úpravou zpevněných ploch, aby při současném uplatnění efektu vyzdvihnutí úrovně podlahy nové přístavby nad stávající upravený terén, byla dodržena jednotná úroveň podlah ve stávajícím objektu a vestavbě. Příjezdová komunikace tedy byla navržena ve spádu.