Radnice a knihovna Kardašova Řečice / soutěž 2011 /

Místo: Kardašova Řečice
Investor: Město Kardašova Řečice
Náklady: -
Plocha: 458 m2

Město Kardašova Řečice již delší dobu řešilo, co udělat se stávající radnicí. Stavební stav ani dispoziční řešení neodpovídalo současným požadavkům. Zásadní rozhodnutí, zda rekonstruovat stávající objekt z roku 1825, či postavit nový, mělo vyřešit souběžné zpracování architektonického konceptu.

O volbě nejvhodnějšího přístupu jsme hluboce a rozsáhle uvažovali. Nakonec jsme se rozhodli pro razantnější řešení, předpokládající demolici stávajícího objektu a výstavbu nové radnice na uvolněné parcele. Důvodů pro toto řešení bylo hned několik. Především šlo o snahu naplnit zadání investora a navrhnout objekt, který bude přiměřeně vycházet ze zásad udržitelné pasivní architektury, přičemž bude přirozenou dominantou náměstí a celého města.

V objektu měl být vytvořen jak dostatečný prostor pro práci úředníků, tak zde měla sídlit také veřejná knihovna. Středem našeho návrhu se proto stala otevřená centrální zóna s víceúčelovým kruhovým sálem, v níž by se obě funkce stavby harmonicky prolínaly a doplňovaly.

Veřejná knihovna byla navržena ve východní části přízemí objektu. Její vstupní prostor byl přitom koncipován tak, aby jej bylo možné bez velkých úprav využívat i jako městské informační středisko. Kanceláře městského úřadu byly situovány do západní části přízemí. Ostatní prostory městského úřadu, navazující na otevřený centrální prostor s víceúčelovým sálem, byly umístěny ve druhém nadzemním podlaží. Vertikální pohyb osob byl umožněn po dvou kruhových schodištích a pomocí výtahu.

Víceúčelový sál s posuvnými kruhovými stěnami měl umožnit variabilní uspořádání a využití dle aktuálních potřeb. Bez složitých přestaveb se zde mohly konat jednání zastupitelstva, školení, obřady, koncerty, promítání, autorské čtení, besedy, apod. Prostor by bylo možné ve spojení s okolní halou využít i pro výstavní činnost. Tento sál měl disponovat větší světlou výšku, než zbylé prostory ve druhém nadzemním podlaží. Jeho prosvětlení by zajišťoval střešní pásový světlík.

Dominantou průčelí objektu je válcovitá věž s kruhovými hodinami. Tu lze využít také pro další účely, například pro umístění vlajkového stožáru, antény, sirény, jako technický vstup na střechu, nebo jako vyhlídku na město.

Byla zvolena taková energetická koncepce objektu, která by zajišťovala výstavbu v pasivním standardu a minimalizovala potřebu energií. Toho bylo docíleno jak pomocí sofistikovaných řešení založených na fyzikálních principech, tak vhodnou volbou konstrukce obálky budovy. Kombinace všech těchto principů pak přinesla požadované snížení celkové energetické náročnosti budovy a minimalizaci její ekologické stopy.