Plavecký bazén v J. Hradci / 2008-2009 /

Místo: Jindřichův Hradec
Investor: Město Jindřichův Hradec
Náklady: 205.000.000,- Kč vč. DPH
Plocha: 2 509 m2

Výstavba původního krytého plaveckého bazénu v Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar byla zahájena v roce 1987 a dokončena v roce 1991, kdy byl objekt zpřístupněn široké veřejnosti. Obsahoval jak samotný 25 metrů dlouhý plavecký bazén, tak i dětský bazének s hloubkou od 40 do 80 cm. Použité materiály a využívané technologie byly poplatné době vzniku a způsobu výstavby. Již od počátku provozu se tak projevovaly závady zejména v pronikání bazénové vody do okolních konstrukcí. Přes průběžné opravy se situace postupně zhoršovala, až se nakonec blížila havarijnímu stavu.

V roce 2004 byl k objektu krytého bazénu přistavěn venkovní aquapark se dvěma relaxačními a jedním dětským bazénem a několika atrakcemi. Aquapark byl s krytým bazénem propojen společnou terasou. Komplex byl současně doplněn o solární kolektory pro ohřev bazénové vody, které byly umístěny na střeše bazénové haly. V roce 2007 pak bylo rozhodnuto o provedení celkové modernizace objektu krytého bazénu.

Modernizace objektu krytého bazénu byla rozdělena do dvou navazujících etap. V roce 2008 byla provedena rekonstrukce stávajícího dětského bazénu a přístavba dětského relaxačního bazénu. Po dokončení této etapy byla zahájena rekonstrukce 25 metrového plaveckého bazénu a přístavba relaxační části. V objektu byly vyměněny veškeré instalace a technologická zařízení. Současně došlo k rekonstrukci zastřešení a přístavbě vstupní části. Objekt nyní obsahuje dětský bazén, dětský relaxační bazén, plavecký bazén (25 m), relaxační bazén se dvěma vířivkami a terasou s parní kabinou, krytý tobogán, v suterénu pak zařízení pro kojenecké plavání, několik typů saun a celé technologické zázemí. V relaxační části je používána slaná voda.

Na objektu jsou instalovány solární kolektory pro ohřev bazénové vody a teplé užitkové vody. Dále byly osazeny fotovoltaické články o celkovém výkonu 30 kWp. Po dokončení výstavby aquaparku byla do kotelny objektu také instalována kogenerační jednotka. Všechna tato zařízení slouží pro snížení energetické náročnosti areálu a zlepšují ekonomiku jeho provozu.

Hala relaxační přístavby je zastřešena lepenými dřevěnými vazníky uloženými na železobetonové sloupy v obvodové stěně a na obloukové sloupy v kruhovém uspořádaní uprostřed bazénové haly. Nosný železobetonový skelet původní bazénové haly byl zachován. Provětrávaný obvodový plášť je tvořen cihelnými bloky doplněnými tepelnou izolací a obkladem z šedomodrých fasádních kazet v kombinaci s šedými fasádními plechy. Prosklené části fasád jsou provedeny z certifikovaného systému tvořeného hliníkovými profily a bezpečnostním dvojsklem. Střešní plášť nad přístavbami je proveden jako jednoplášťový, zahrnující parotěsnou vrstvu z modifikovaných asfaltových pásů, tepelnou izolaci z čedičové vlny nebo polyisokionurátu a jako krytina je použita PVC folie.

Převážná většina vnitřních povrchů je obložena keramickými obklady. Veškerá zábradlí, madla, točité schodiště v hale relaxačního bazénu a kovové doplňkové konstrukce ve styku s bazénovým prostředím jsou provedeny z nerezavějící oceli v kvalitě pro použití v bazénech se slanou vodou.