Dílny tapisérií Jindřichův Hradec / 2009-2011 /

Místo: Jindřichův Hradec
Investor: Město Jindřichův Hradec
Náklady: 75.000.000,- Kč vč. DPH
Plocha: 532 m2

Dílny tapiserií patří mezi významné nemovité kulturní památky v centru Městské památkové rezervace Jindřichova Hradce. Byly zřízeny v novodobé části bývalého zámeckého pivovaru, postaveného na hradbách mezi zámkem a původním jezuitským seminářem, nynějším muzeem. Jedná se o citlivou rekonstrukci historické budovy, která může v současnosti plně sloužit svému účelu.

Objekt prošel celkovou rekonstrukcí, která se dotkla interiéru i exteriéru budovy. Projekt řešil jak stavební úpravy, tak i návrh interiéru expozice Marie Hoppe-Teinitzerové a souvisejících prostor. V úrovni prvního nadzemního podlaží došlo k optickému propojení průjezdu s interiérem rekonstrukci stropu nad budoucí recepcí. Z místnosti vstupní haly byl dále probourán nový otvor do vedlejší místnosti. Zde pak byly vytvořeny potřebné toalety a místo pro výtah. K nejzásadnějším změnám došlo v úrovni druhého nadzemního podlaží, kde vznikly šatny pro personál včetně hygienického zázemí. Prostor současných dílen byl opticky propojen a působí tak nyní vzdušným dojmem. Oddělení dílen od prohlídkové trasy je realizováno pomocí lehkých prosklených příček. Prostor druhého nadzemního podlaží je zastropen v celé své ploše. Stropní konstrukce je navržena z dřevěných trámů doplněných ocelovými táhly a spojovacími prvky. Vzhledem k jednotlivým výškovým rozdílům v části navrhované expozice bylo k propojení druhého a třetího nadzemního podlaží využito ocelové dvouramenné schodiště. Ve třetím nadzemním podlaží pak došlo k drobným stavebním úpravám stávajícího hygienického zázemí a změně otvorů. V dílně bylsoučasně proveden nový trámový strop s viditelnými trámy. Vzhledem k výškovému rozdílu mezi dílnou a expozicí byla za vstupem do expozice vytvořena mezipodesta. V podkroví, kde se nachází půda, došlo k probourání otvorů u vnitřních zdí. Tím se stala celá podkrovní část průchozí při současném oddělení schodišťového prostoru od půdy. Dále zde byl zřízen prostor pro strojovnu vzduchotechniky.

Vertikální propojení všech podlaží objektu zajišťuje soustava schodišť z ocelových či dřevěných prvků. Pohodlný přístup z prvního do druhého nadzemního podlaží umožňují dvě nově navržená schodiště. Propojení z prvního až do třetího nadzemního podlaží pak nabízí točité schodiště, situované u severní štítové stěny. Do úrovně půdy bylo prodlouženo stávající schodiště, jež je situováno v zázemí objektu. Bezbariérové propojení v celém objektu dále zajišťuje výtah, který je v úrovni prvního nadzemního podlaží průchozí.