Bytový dům na sídlišti Hvězdárna v Jindřichově Hradci / 1999-2001 /

Místo: Jindřichův Hradec
Investor: Město Jindřichův Hradec
Náklady: 203.000.000,- Kč vč. DPH
Ocenění: Stavba Stavba nominována na titul „Stavba roku 2001“
Cena poroty- stavba roku 2001
Čestné uznání PRESTA jižních Čech

Po utlumení panelové bytové výstavby se začal projevovat obecný nedostatek nájemních bytů. Město Jindřichův Hradec reagovalo na vzniklou situaci ve druhé polovině devadesátých let vypsáním soutěže na projekt výstavby nových bytů. V té době ještě nebylo přesně specifikováno, o kolik bytů se má jednat. Postupným vývojem bylo nakonec rozhodnuto o výstavbě 140 bytových jednotek. Průběžně byl upřesňován také model financování i způsob vyřešení budoucích vlastnických vztahů. Práce na projektu byly zahájeny na podzim roku 1997 a díky nadčasovému přístupu investora bylo možné uplatnit prvky do té doby nepříliš běžné.

Bytový dům je situován při jihozápadním okraji panelového sídliště Hvězdárna nad údolím, ve kterém protéká řeka Nežárka. Základní půdorysný tvar vychází z územního plánu města. Jedná se o řadovou zástavbu bytových sekcí ve tvaru nepravidelné podkovy, doplněnou uvnitř kruhovým objektem podzemních garáží. Pro odlišení od stávajících bytových domů byla při značení nových objektů použita písmena řecké abecedy. Každá sekce má kromě výrazného grafického vyznačení řeckého písmena navíc také odlišnou barevnost.

Jedná se o šestipodlažní objekty s jedním podzemním podlažím. Zastřešení je z části provedeno sedlovými střechami a z části eliptickými mansardami. Podzemí podlaží je využito především pro parkování osobních aut v samostatných garážích i v garážových stáních. Počet krytých parkovacích míst odpovídá počtu bytů. Plochy střech garáží, přesahující půdorys nadzemních podlaží, jsou ozeleněny. V suterénu jsou též předávací stanice tepla a prochází zde sídlištní rozvody teplovodu. Přízemí zahrnuje bezbariérové byty, sklepní kóje, sušárny a v nárožních sekcích též prodejny. V dalších podlažích se nachází byty různých velikostí, od 1+0 po mezonety 5+1. V průběhu stavby se dle zájmu investora skladba bytů upravovala. Každý byt má samostatné měření všech médií, včetně tepla. Vodoměry a měřiče spotřeby tepla mají instalovaný dálkový odečet.

Dvorní „garážová“ sekce zahrnuje streetballové hřiště s umělou trávou a cvičnou tenisovou stěnu.