Obytný soubor „Hvězdárna – Jižní svah“ / 2005-2014 /

Místo: Jindřichův Hradec
Investor: Město Jindřichův Hradec
Náklady: 75.000.000,- Kč vč. DPH
Plocha: 19 000 m2

V roce 2003 byla naše projekční kancelář vyzvána Městem Jindřichův Hradec ke zpracování projektu základní technické vybavenosti pro výstavbu rodinných domů v lokalitě sídliště Hvězdárna Jižní svah v Jindřichově Hradci. Jak již název lokality napovídá, jedná se o svah orientovaný k jihu. Naší snahou bylo vytvoření dobrých podmínek pro budoucí stavebníky při dodržení několika základních zásad. Naším cílem bylo neplýtvat místem a navrhnout poměrně intenzivní zástavbu v lokalitě napojenou na infrastrukturu města (MHD, inženýrské sítě, komunikace atd.), zajistit soukromí a vysoký komfort bydlení obyvatel i v takto husté zástavbě, řešit území komplexně tak, aby nebyl důvod ke sklouznutí k nešvarům satelitních městeček a také nabídnout takové řešení domů, které zajistí nízkou energetickou náročnost a nízké nároky na údržbu v průběhu užívání.

V duchu uvedených zásad jsme připravili řešení, které předpokládalo zástavbu přízemními objekty obdélníkového půdorysu, tvořícími vlastně řadovou zástavbu s uzavřenými dvorky mezi jednotlivými rodinnými domy. Zastavěná plocha rodinného domu je okolo 135m2, celková plocha parcely čítá kolem 340 m2.

Domy jsou orientovány tak, aby jedna podélná fasáda směřovala převážně k jihu. Tato orientace zajistí v kombinaci s předsazeným zastřešeným zápražím dobré využití tepelných zisků ze slunečního záření přes prosklené plochy fasády. Přehřívání v létě zabraňuje protažení střechy nad zápraží. Uzavřený dvorek zajišťuje soukromí obyvatel. Žádná okna nesměřují k sousedovi na dvůr, prosvětlení místností u severní stěny je zajištěno střešními okny. Vnitřní dělení, úpravy povrchů, vybavení zařizovacími předměty a výplněmi otvorů ve vnitřních příčkách si mohli určit budoucí uživatelé sami dle individuálních potřeb. Orientace domu je vhodná pro osazení slunečních kolektorů a jejich zapojení do systému vytápění.

Obvodový plášť byl navržen z uceleného systému vápenopískových bloků, doplněných tepelnou izolací, s provětranou vzduchovou mezerou a přizdívkou z lícových vápenopískových cihel v okrové barvě. Zastřešení pultovou střechou je provedeno sponkovanými vazníky. Ve vyšší části pultové střechy je půda pro odkládání sezónních věcí, jež je přístupná z interiéru sklápěcím žebříkem. Pro zakrytí střechy je použit systém lakovaných hliníkových tašek v modré barvě. Štíty jsou pak vyhotoveny z falcovaného plechu.

Domy jsou umístěny v jednotlivých řadách, mezi nimiž se nachází komunikace šířky 3,5 metru nebo 5 metrů. Šířky a zvlnění komunikací jsou navrženy z důvodu zamezení možnosti rychlé jízdy v obytné zóně. U každého domu je možnost parkování osobního automobilu v částečně uzavřené garáži pro jeden vůz, případně ve dvougaráži. Před vstupem je navržena zpevněná plocha pro pohotovostní parkování osobních aut. Tato plocha je označena dopravním značením v rámci plánované obytné zóny.

První stavebníci se nastěhovali do svých domů o vánocích roku 2006 a jejich zkušenosti potvrdily projektové předpoklady, tedy velmi nízké provozních náklady na vytápění a vysoký komfort bydlení s velkou mírou soukromí.