Rekonstrukce lázní Aurora Třeboň / 2011-2012 /

Místo: Třeboň
Investor: Město Třeboň
Náklady: 147.216.000,- Kč vč. DPH
Plocha: 2 564m2

Předmětem projektu byla úprava stávajícího objektu Lázní Aurora v Třeboni. Snahou stavebních úprav bylo navázání na výrazové prvky stavby ze sedmdesátých let při zachování vzhledu fasád a členění oken či prosklených stěn. Barevně se úprava podřídila současné výtvarné koncepci lázní.

Na jižní straně objektu bylo vytvořeno nové únikové schodiště s tubusem proskleného výtahu, poskytující velkolepý výhled do krajiny. Výtahová šachta je tvořena nosnými sloupy a páteřní zdí z pohledového železobetonu. Jednotlivé venkovní terasy s nástupy do výtahu propojuje venkovní dvouramenné schodiště vyhotovené taktéž z pohledového železobetonu. Na mezipodestách i na venkovních terasách je použito prosklené zábradlí z čirého bezpečnostního skla.

V objektu dále došlo k výměně stávajících oken, balkonových dveří a prosklených stěn, které byly nahrazeny výplněmi otvorů s tepelně technickými parametry odpovídajícími dnešním standardům, přičemž bylo zachováno jejich původní členění tak, aby nebyl dotčen stávající vzhled domu. Nově budované části balkonů a lodžií byly přizpůsobeny původnímu řešení. Aby došlo ke zlepšení tepelně technických vlastností objektu a zkvalitnění prostředí uvnitř budovy, byla zateplena fasáda a doplněny zastiňující fasádní prvky.

Stavební úpravy se dotkly také interiéru, zejména pak jednolůžkových pokojů, které byly prodlouženy a umožňují tak nově ubytování dvou osob. Současně došlo ke zkvalitnění hygienického zázemí pokojů.