Maternia Nová Bystřice / 2013 /

Místo: Nová Bystřice
Investor: Maternia s.r.o.
Plocha: 450 m2

Předmětem projektu byla výstavba nového objektu skladového a výdejového místa zásilek kontaktních čoček a jejich příslušenství v Nové Bystřici. Společně s objektem byla vybudována také nová parkovací stání a obslužná komunikace pro naskladňování zboží. Stavba byla koncipována tak, aby přesně vyhovovala všem požadavkům investora a vhodně dotvářela prostředí, ve kterém se nachází.

Objekt je navržen jako jednopodlažní obdélníkového půdorysu a je rozdělen na dvě části, skladovou a obslužnou. V části skladové se nachází sklad, expedice a technická místnost. Ve výrobní a obslužné části se pak nachází hygienické zázemí, úklidová komora, čajová místnost, chodba se zádveřím, jednací místnost, účtárna a především pak centrální místnost, kde dochází k přijímání a vyřizování objednávek.

Obvodové stěny objektu jsou vyhotoveny jako sendvičové, jejichž nosnou část tvoří broušené cihelné bloky nebo vápenopískové bloky. Ty jsou z vnější strany doplněny tepelnou izolací. Na části obvodového zdiva je použita omítka a na části pak přizdívka z pohledového kamenného zdiva. Objekt je částečně zastřešen sedlovou střechou s cementovou střešní krytinou. Na zbývající části půdorysu je pak použita plochá střecha s krytinou z PVC folie.