Obytný soubor Otín „Na Palásku“ / 2005-2007 /

Místo: Otín
Náklady: 75.000.000,- Kč vč. DPH
Plocha: 27 000 m2
Ocenění: Stavba oceněna cenou za architekturu SLUNEČNICE 2006

Po nedobrých zkušenostech s bydlením v typické řadovce z osmdesátých let dvacátého století a masivním přívalu nekontrolované laviny satelitních sídlišť rodinných domků se směsicí vlivů z celého světa, byla při plánování výstavby obytného souboru v Otíně prioritou snaha o nalezení řešení, které by splňovalo požadavky na kvalitní bydlení. Cílem bylo nezastavovat příliš velký pozemek, nestavět zbytečně velké a drahé domy, zajistit akustickou a tepelnou pohodu v domě, jenž by umožňoval vytvoření variabilních dispozic a etapovité rozšiřování obytné plochy. Dále měl obytný soubor obyvatelům poskytnout soukromí alespoň v blízkosti jejich obydlí a zajistit dobrou dopravní obslužnost při současném komfortním parkování a garážování osobních aut obyvatel i hostů.

Obytný soubor „Na Palásku“ byl budován ve dvou etapách. V rámci první etapy bylo postaveno 23 rodinných domů, v rámci druhé etapy pak dalších 21 rodinných domů. Domy stojí na parcelách o průměrné výměře okolo 500m2, každá parcela je jinak velká. Domy jsou vzájemně nepravidelně odskákány a pootočeny tak, aby zde vznikla drobná zákoutí a pozvolné zatáčky.

Vlastní dům je řešen jako přízemní objekt obdélníkového půdorysu nebo půdorysu tvaru L, zastřešený sedlovou střechou se sklonem 40 stupňů, umožňující vybudování podkroví. Hřeben je orientován od východu k západu tak, aby jižní fasáda mohla být orientována do přilehlého dvora. Jižní fasáda je více prosklená, krytá zápražím, které ji chrání před povětrností a brání vnitřní prostory před nadměrnou tepelnou zátěží od letního slunce. V zimě pak umožňuje prostup slunečních paprsků do interiéru. Každý dům má svůj uzavřený dvorek, který je fyzicky i opticky přístupný pouze obyvatelům tohoto domu. Na něm je možno provozovat od pěstování ředkviček po koupání v bazénu cokoliv.

Domy jsou vybaveny dvojgarážemi, které jsou většinou součástí ohradních zdí. Je zde i možnost krytých stání. Před domy jsou dále vyhrazená parkovací stání, neboť celý obytný soubor je koncipován jako obytná zóna s možností parkování pouze na vyhrazených místech.

Výstavba domů probíhala tak, že hrubou stavbu včetně dokončení fasád zajišťovala stavení firma. Následné vnitřní úpravy bylo možno zajišťovat individuálně. Nebyl tedy problém například vestavbu podkroví realizovat dodatečně až v okamžiku, kdy je zapotřebí.