Sportovní hala v Jindřichově Hradci / 2001-2002 /

Místo: Jindřichův Hradec
Investor: Město Jindřichův Hradec
Náklady: 76.000.000,- Kč vč. DPH
Plocha: 2 499 m2
Ocenění: Čestné uznání PRESTA jižních Čech

Hlavními důvody pro rozhodnutí zastupitelstva města o výstavbě nové sportovní haly byly nedostatek sportovních ploch pro místní školy i veřejnost a absence kryté hrací plochy pro házenou v Jindřichově Hradci. Návrh počítal s umístěním nové haly v centru města s návazností na dříve postavenou tělocvičnu a další sportoviště. Toto řešení přineslo snadnou dostupnost sportovní haly pro širokou veřejnost a současně také možnost využití přilehlých parkovišť. Současně se stavbou nové haly došlo k rekonstrukci šaten původní tělocvičny, jejichž přestavba byla dlouhodobě plánována.

Sportovní hala s hrací plochou 22,7 x 44,7 m je navržena jako přístavba ke stávající tělocvičně 18 x 36 m, přičemž stávající šatny a sociální zázemí byly odstraněny a vlastní hala tvoří nástavbu nad nově vybudovaným přízemím se šatnami, hlavním vstupem, kotelnou, strojovnou VZT, občerstvením, rehabilitací, skladovacími a dalšími prostory. Stávající tělocvična zůstala zachována jako tréninková. Půdorys haly je navržen jako sférický obdélník, zastřešení obloukovými dřevěnými lepenými vazníky proměnného vzepětí s překonzolovanou obloukovou římsou.

Nosnou konstrukci stavby tvoří monolitický železobetonový skelet s obvodovým pláštěm vyzděným z cihelných bloků. Stěny sportovní haly jsou obloženy akustickým obkladem. Zastřešení je tvořeno systémem dřevěných lepených vazníků a vaznic s titanzinkovou falcovanou krytinou. Ze strany interiéru je střešní plášť opatřen dřevěným lamelovým podhledem s akustickou úpravou. Ve střeše jsou osazeny pásové obloukové světlíky, zajišťující dobrou osvětlenost denním světlem. Ve sportovní hale byla použita palubová podlaha s certifikátem FIBA, v tréninkové hale se pak nachází polyuretanová podlaha, položená na stávající palubovku.

Sportovní hala je určena pro všechny míčové hry. Hrají se zde mezinárodní zápasy i zápasy nejvyšších republikových soutěží (interliga házené žen, MBL basketbal mužů).